Hjemmehjælp

Medierne sætter med mellemrum den kommunale hjemmehjælp under luppen.

 

Med et afsæt i overskrifter som ,Den
kommunale hjemmepleje svigter« og »Hjemmehjælpere
bedrager de ældre« bliver hjemmehjælpens kvalitets problemer
nærmest et symbol på samfundets manglende format, når
det handler om at give ældre, plejekrævende ældre omsorg og
tryghed og stabilitet

Hvad er god ældrepleje?

 
Hvad er god hjemmehjælp??
Respekt, rummelighed og for udvikling. Det betyder, at man skal behandles med respekt og værdighed, uanset om man ikke længere kan det samme som før. Det betyder, respekt for privatlivet og for dine egne grænser. Det betyder at medarbejdere og de ældre kommunikerer med hinanden på en ordentlig måde.

For det første løser hjemmeplejen opgaver som er kritiske for
borgernes livskvalitet. For det andet skal disse velfærdsmæssige
kerneopgaver løses i borgernes egne hjem. Og for det tredje kræver det
altid, at en række forskellige ansatte samarbejder på kryds og tvers.

Søger du en god og pålidelig hjemmehjælp & hjemmepleje

Er du kommet til det rette sted

De fleste mennesker vil på et tidspunkt i deres liv få behov for lidt hjemmehjælp, til at klare dagligdagen, enten til sig selv eller til en af deres pårørende.

Derfor U.M service privat hjemmehjælp, tilbyder et alternativ eller supplement til det offentlige, hvor den ældre altid er i centrum og der altid tages hensyn til de individuelle behov og ønsker. Du vil hurtigt erfare, at vi ikke blot ønsker at gå på arbejde, men at gøre en forskel. U.M service lægger meget vægt på, at der udvises en gensidig respekt, der gør at borgeren oplever alle hjælpesituationer som ligeværdige.

www.um-pleje.dk – din private hjemmehjælp – Vi giver dig tilfredsheds garanti.

Pleje af en syg pårørende kan være en meget svær og kompleks opgave, som kan skabe afmagts følelse. Sådan en følelse oplever de pårørende meget ofte. Men selvom de kære er blevet ældre eller syge, vil det bedste sted for dem, altid være i deres eget hjem, der hvor de har deres minder, relationer og føler sig mest trygge.

Ring på 53324072 alleredei i dag og se hvordan vi kan hjælpe dine kære